Phương pháp trải nghiệm cho trẻ mầm non

Ngày Đăng : 16/05/2022 - 8:36 PM
Trải nghiệm cho trẻ mầm non thông qua các hoạt động học tập vui chơi là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm của việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm trải qua và các kiến thức sẵn có.

Trải nghiệm cho trẻ mầm non thông qua các hoạt động học tập vui chơi là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm của việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm trải qua và các kiến thức sẵn có.

Như vậy, thông qua các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non, trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó hình thành những năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm.

Hoạt động trải nghiệm được sử dụng như một hình thức, một phương pháp, quan điểm giáo dục ở nhiều nước trên thế giới, các nhà giáo dục cũng dựa vào các trải nghiệm như một cách phát triển kinh nghiệm của mỗi cá nhân.

Hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non

Hoạt động trải nghiệm cũng là cách khiến trẻ sử dụng tổng hợp các giác quan để có thể tăng khả năng lưu giữ những điều mà trẻ đã được tiếp cận, đồng thời giúp trẻ phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tính năng động và khả năng thích ứng. Hoạt động trải nghiệm giúp cho việc học trở nên thú vị hơn với trẻ và việc dạy trở nên thú vị hơn với người dạy.

Khi trẻ được chủ động tham gia tích cực vào quá trình hoạt động, trẻ sẽ có hứng thú và chú ý hơn đến những điều được tiếp cận và ít gặp vấn đề về tuân thủ kỷ luật.

Các phương pháp trải nghiệm cho trẻ

Trẻ có thể học các kỹ năng sống bằng việc lặp đi lặp lại hành vi qua các bài tập, hoạt động, từ đó tăng cường khả năng ứng dụng các kỹ năng đó vào thực tế.

Trong các hoạt động trải nghiệm, giáo viên mầm non có vai trò định hướng, hỗ trợ, đánh giá, uốn nắn, sửa sai cho trẻ. Tùy thuộc vào từng hoạt động trải nghiệm, giáo viên đưa ra các tình huống có vấn đề để trẻ trải nghiệm với các tình huống đó.

Như vậy, trẻ cũng hứng thú hơn với kiến thức thông qua các hoạt động ngoài trời, các hoạt động khám phá khoa học, trải nghiệm tham quan dã ngoại, giao lưu.

Môi trường hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với các mục đích, mục tiêu cần đạt của hoạt động trải nghiệm - môi trường là cuộc sống thực của trẻ.

Các hoạt động trải nghiệm luôn khiến trẻ vui vẻ và hứng thú hơn với việc học

Các giáo viên mầm non cần có chương trình, nội dung phát triển trẻ cụ thể, hướng đến các mục tiêu phát triển cụ thể về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và giao tiếp, tình cảm xã hội... nội dung chương trình phải phù hợp với sinh lý của trẻ.

Khi thực hiện, giáo viên phải tăng cường quan sát từng trẻ để đặt ra các mục tiêu khác biệt cho từng trẻ trong hoạt động trải nghiệm.

Hoạt động trải nghiệm có sự tương tác xã hội với giáo viên và các bạn cùng độ tuổi, trang lứa để có thể học hỏi, trợ giúp lẫn nhau.

Các đồ chơi, công cụ, vật liệu… trong hoạt động trải nghiệm phải chú ý tới kích cỡ vừa độ tuổi của trẻ, thật an toàn, không gây nguy hiểm cho trẻ.

Tóm lại, sau khi kết thúc các hoạt động trải nghiệm, trẻ phải thực sự đạt được tâm trạng vui thích, phấn khởi, tích cực và mong muốn được tham gia các hoạt động tiếp theo.

 

Go Top