Vai trò của giáo dục mầm non

Ngày Đăng : 16/05/2022 - 8:18 PM
Vai trò của giáo dục mầm non là như thế nào? Giáo dục quan trọng như thế nào đối với bậc học mầm non?

Vai trò của giáo dục mầm non là như thế nào? Giáo dục quan trọng như thế nào đối với bậc học mầm non?

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, vậy nên vai trò của giáo dục mầm non là đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và cả tính thẩm mỹ cho trẻ em.

Mặt khác, giáo dục mầm non cũng mang đến nhiều kỹ năng thông qua chương trình chăm sóc giáo dục, là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của bé. Do vậy, phát triển giáo dục mầm non, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước nhà.

Vai trò của giáo dục mầm non

Những năm đầu đời đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phát triển năng lực của trẻ, bởi bẩm sinh trẻ đã có khả năng tiếp thu học hỏi, não bộ đã được lập trình để tiếp nhận các thông tin cảm quan và sử dụng để hình thành sự hiểu biết, khả năng giao tiếp với thế giới, nhưng thiên hướng học tập của trẻ có thể bị hạn chế bởi nhiều yếu tố như thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội.

Việc được hưởng sự chăm sóc và phát triển tốt từ lứa tuổi trẻ thơ sẽ góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của trẻ. Giáo dục mầm non sẽ chuẩn bị cho trẻ những kỹ năng như sự tự lập, sự kiềm chế, khả năng diễn đạt rõ ràng, đồng thời hình thành hứng thú đối với việc đến trường tiểu học, tăng khả năng sẵn sàng để bước vào giai đoạn giáo dục phổ thông.

Giáo dục bậc học mầm non

Ý thức được những tác động của những kinh nghiệm đầu đời với sự phát triển của trẻ, thời gian qua giáo dục mầm non đã đạt được những kết quả khả quan. Bộ Giáo dục cũng cho ra nhiều chính sách quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục mầm non, mở rộng tiếp cận đối với giáo dục mầm non chất lượng cao, đặc biệt là tập trung vào trẻ có hoàn cảnh khó khăn và dân tộc thiểu số. Với mục tiêu tăng tỷ lệ nhập học, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thông qua các phương pháp dạy học tốt hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục cơ bản, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng đi học của trẻ em 5 tuổi.

Có thể thấy, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo tiền đề cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp một, vào giai đoạn giáo dục phổ thông nhằm góp phần đưa sự nghiệp giáo dục phát triển bền vững.

 

Tầm quan trọng của giáo dục với trẻ mầm non

Và để thực hiện được điều này, trong thời gian tới, giáo dục mầm non cần tập trung ưu tiên các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trẻ bị thiếu hụt, có nguy cơ thiếu hụt, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được phát triển toàn diện với các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng đến phát triển ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết chung.

Theo giới chuyên môn trong ngành, giáo viên mầm non đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định việc học tập và phát triển của trẻ nhỏ. Giáo viên được đào tạo tốt hơn sẽ có nhiều tương tác với trẻ tích cực hơn, nhanh nhạy hơn, thích ứng hơn, cung cấp những trải nghiệm về phát triển nhận thức và ngôn ngữ phong phú hơn. Do vậy, cần phải xây dựng được các chương trình đào tạo giáo viên sư phạm tốt và các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non đang giảng dạy để giúp họ có những kiến thức mới về sự phát triển của trẻ, cùng những phương pháp dạy học tốt nhất, qua đó cung cấp những kỹ năng cần thiết, góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của trẻ.

Go Top